دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

مرتضی

برق و الكترونیك : سیم پیچی و تعمیر الكتروموتور
   ۶۶۸۰۲۶۸۴, ۶۶۸۰۳۴۱۸
  تهران - تهران - كیلومتر 7 جاده قدیم كرج - نرسیده به كارخانه دام و طیور