شنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۹ / 24 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

كامیاب كار، صنایع شیمیایی

نساجی : مواد اولیه
   ۴~۸۸۷۵۱۵۷۳
  تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - خ. اكبری (پارسا) - خ. صحاف زاده - ش. 15 - واحد 3