دوشنبه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۸ / 16 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

كامیاب كار، صنایع شیمیایی

نساجی : مواد اولیه
   ۴~۸۸۷۵۱۵۷۳
  تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - خ. اكبری (پارسا) - خ. صحاف زاده - ش. 15 - واحد 3

همچنین مشاهده کنید