یکشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 15 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پرندریس، شركت

نساجی : رنگرزی، چاپ و تكمیل
   ۸۸۷۲۲۲۰۱
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - خ. نهم - پ. 20 - ط. سوم