پنجشنبه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۸ / 19 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

آزمون كیفیت، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - تولید
   ۲۲۰۴۰۷۱۶, ۲۲۰۴۰۶۷۸, ۲۲۰۴۰۸۵۳, ۲۲۰۴۰۹۲۵
  تهران - تهران - بولوار آفریقا - بالاتر از بولوار ناهید - پ. 50 - ط. سوم