پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

رشید

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر
   ۷۷۸۸۰۴۴۷, ۷۷۸۸۹۴۲۷, ۷۷۸۶۸۳۴۳
  تهران - تهران - تهرانپارس - تقاطع خیابان رشید و گلبرگ - ط. بالای دفترخانه 556 - واحد 304