شنبه, ۱ آبان, ۱۴۰۰ / 23 October, 2021
بانک اطلاعات مشاغل

صنایع دستی ایرانا

ارائه خدمات آموزشی شامل پته دوزی، چرم دوزی دستی، نقطه کوبی روی سفال، خاتم کاری، نقاشی و انواع متد، پرشنگ، پتینه و ...
ارائه کننده مجموعه‌ای از خدمات آموزشی هنری و صنایع دستی شامل پته دوزی، چرم دوزی دستی، نقطه کوبی روی سفال، خاتم کاری، نقاشی و انواع متد، پرشنگ، پتینه و ...