پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شمس زاده، دكتر سودآور

پزشكی : دندان پزشك - جراح عمومی
   ۸۸۷۵۱۹۴۱, ۸۸۷۳۵۹۴۶
  تهران - تهران - م. آرژانتین - خ. احمدقصیر - ش. 79 - ط. دوم