پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

صنعتی و خدمات مهندسی ایران

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)
   ۲۲۲۳۷۱۵۹, ۲۲۲۳۷۹۰۰, ۲۰~۲۲۲۴۲۵۱۹
  تهران - تهران - خ. 35متری قیطریه - پ. 151 - واحد 1