دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

شرکت حمل ونقل وطن گرد

قبول وآمادگی حمل ونقل کالا بتمام نقاط کشور -آهن آلات گروه ملی صنعتی سازی کارون اهواز ،میل شکر،
قبول وآمادگی حمل ونقل کالا بتمام نقاط کشور خوزستان-اهواز مدیریت: شری پور 09161131417 06133907065 06133907066 فکس06133907067
   
   09161131417
  شهرک حمل ونقل کالای اهواز