پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

مجتمع فولاد مباركه

آهن و/یا فولاد : قطعات و محصولات فولادی
   ۸~۸۸۷۱۲۹۱۷
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - خ. یازدهم - پ. 28 - ط. اول و دوم و سوم

همچنین مشاهده کنید