دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه طراحي و تست آنتنها و قطعات مايكروويو

ساخت تست و ازمايش آنتنها و قطعات موجبري
مشاوره در تهيه و ساخت و آزمايش و تهيه فايلهاي مربوط براي مقالات و پايان نامه ها
   
   02184977071
  تهران دانشكده محابرات كارگر