چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

سیما

نساجی : بافندگی - كش بافی
   ۳۳۱۱۵۶۷۹
  تهران - تهران - چهارراه مخبرالدوله - ابتدای سعدی شمالی - ساختمان حامد - پ. 18