سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

سیما تصویر

عكاسی و/یا فیلم برداری : دوربین - فروش و/یا تعمیر
   ۳۳۹۰۲۸۵۶
  تهران - تهران - م. امام خمینی - ابتدای خیابان ناصرخسرو - روبروی مدرسه دارلفنون - پ. 477