یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

دلفین، شركت

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)
   ۸۸۸۴۶۵۵۶, ۸۸۷۸۸۷۴۲, ۹~۸۸۷۹۴۱۳۸
  تهران - تهران - م. آرژانتین - ابتدای بزرگراه آفریقا - ساختمان شماره 9 - واحد 6