پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

حسام کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

مدیریت
تدریس خصوصی GMAT تدریس خصوصی دانش مسائل روز در زمینه طرح های تولیدی خدماتی عمرانی تدریس خصوصی تئوری های مدیریت تدریس خصوصی تحقیق در عملیات جزوات آمادگی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
   
   09367428802
  کرمان،خیابان گلدشت کوچه 50 پلاک یک