دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

قائمی، عباسعلی

ساعت سازی
   ۶۶۸۳۵۸۳۶
  تهران - تهران - خ. هاشمی - بین خیابان جیحون و كارون - پ. 651