شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۹ / 31 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

حسین زاده

نساجی : بافندگی
   ۵۵۶۱۴۴۵۴, ۵۵۶۰۵۵۷۴
  تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - ابتدای حمام چال - پ. 8