یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 29 March, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

گروه مشاورین نگاه

پروژه رضایت سنجی آماری مطالعات بازار بازاریابی امکان سنجی پروژه دانشجویی برندینگ ارتباطات سازمانی
مطالعات آماري و اقتصادی ارتباطات سازماني برندينگ مطالعات بازار و بازاریابی، امکان سنجی، طرح کسب و کار مشاوره مدیریت و بهبود فنی کیفیت بررسی رضایت و ارتباط با مشتری و مصرف کننده
   
   09356064141
  تهران