شنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۸ / 17 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

سالمی، دكتر علی

پزشك عمومی
   ۷۷۸۰۸۸۸۸, ۷۷۸۰۵۱۵۲, ۷۷۸۰۰۳۷۰
  تهران - تهران - بزرگراه رسالت - بین خیابان مهر و مدائن - درمانگاه ریحان