چهارشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۹ / 28 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

سایار

نساجی : مواد اولیه
   ۸۸۷۵۸۲۴۴, ۸۸۷۴۰۸۶۵, ۸~۸۸۷۴۰۵۶۷
  تهران - تهران - خ. خرمشهر - خ. مهناز - ك. شهیدادایی - پ. 21