شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

داودی، دكتر محمداسماعیل

پزشك : متخصص بیهوشی (آنستزیست)
   ۱~۷۷۵۳۵۱۱۰, ۷۷۵۳۵۱۱۴, ۷۷۵۳۵۱۱۷
  تهران - تهران - م. بهارستان - خ. مجاهدین اسلام - بیمارستان معیری