شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸ / 7 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

تحقیقات الكترونیك صنعت ایران

كامپیوتر : تجهیزات جانبی - واردات و/یا صادرات
   ۸۸۷۷۱۶۳۹, ۸۸۷۷۱۷۴۰
  تهران - تهران - بزرگراه آفریقا - قبل از بولوار میرداماد - ساختمان نگین - ط. ششم - واحد 606