شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

نخعی، دكتر بهزاد

پزشك : جراح عمومی
   ۴~۵۵۹۰۹۰۵۱, ۸~۵۵۹۰۲۰۵۵
  تهران - تهران - خ. شهیدرجایی - سه راه شهر ری - بیمارستان شهدای 7تیر