دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

ملی

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - آموزش تعمیرات
   ۶۶۹۱۸۱۸۱, ۶۶۹۲۴۹۳۴, ۶۶۹۳۹۶۷۱
  تهران - تهران - م. انقلاب - جنب سینما مركزی - ساختمان سپاهان - ط. دوم