سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

استاد رحیمی

عینك و لوازم عینك - فروش و/یا تعمیر (عینك سازی)
   ۶۶۷۲۲۱۴۰
  تهران - تهران - خ. جمهوری - روبروی تولیدارو - ك. شهیداحمد محمدبیك - پاساژ سعید - ط. سوم - پ. 69