سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 18 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

طرازیزدی - شعبه 1

غذا : رستوران - چلوكبابی
   ۶۶۶۲۵۳۸۳, ۶۶۶۹۹۸۸۰
  تهران - تهران - جاده قدیم كرج - 45متری زرند - جنب تعمیرگاه شركت واحد