جمعه, ۲ آبان, ۱۳۹۹ / 23 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

جلالتی، احمد

نساجی : بافندگی
   ۳۳۵۶۰۵۴۷
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - ك. تكیه آل آقا - ك. واعظی اویلی - ساختمان 306 - ط. دوم وسوم