شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

میرصادقی

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - كش و/یا نوار
   ۵۵۶۳۹۲۶۱
  تهران - تهران - خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار سلطانی - پ. 83