دوشنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۸ / 14 October, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

ایران، شركت

سیم و/یا كابل - تولید
   ۸~۸۸۹۰۵۰۴۷, ۸~۸۸۸۹۷۱۵۷
  تهران - تهران - خ. كریمخان زند - آبان شمالی - ساختمان 141