شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

نگین پاكان، شركت

خدمات اداری و/یا نظافتی
   ۶۶۹۲۲۶۶۹, ۶۶۹۴۷۲۵۳, ۶۶۹۴۷۲۶۵
  تهران - تهران - چهارراه اسكندری - اسكندری جنوبی - ساختمان 763 - ط. چهارم - واحد 44