چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

نوین شهر پاك

خدمات اداری و/یا نظافتی
   ۸۸۹۱۶۰۰۸, ۸۸۸۹۷۳۰۶
  تهران - تهران - م. باطمی - خ. كامران - پ. 34 - ط. اول - واحد 2