سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

ناصری، دكتر محمدصادق

پزشك : متخصص رادیولوژی
   ۱~۷۷۵۳۵۱۱۰, ۷۷۵۳۵۱۱۴, ۷۷۵۳۵۱۱۷
  تهران - تهران - م. بهارستان - خ. مجاهدین اسلام - بیمارستان معیری