شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

آسیابی، شیرمحمد

پارچه - فروش (بزازی)
   ۵۵۰۶۵۰۱۷
  تهران - تهران - خزانه بخارائی - فلكه دوم - پ. 219