پنجشنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 13 May, 2021
بانک اطلاعات مشاغل

پویا

نساجی : بافندگی - كش بافی
   ۳۳۹۱۵۰۷۵
  تهران - تهران - ك. برلن - ساختمان یزدچی - پ. 72