جمعه, ۲۲ آذر, ۱۳۹۸ / 13 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

رایانه سازان، شركت

كامپیوتر : شبكه - سخت افزار و/یا نرم افزار
   ۳~۸۸۸۱۰۵۸۲, ۸۸۸۳۷۰۰۶
  تهران - تهران - سمیه - بعد از مفتح - جنب هتل آزادی - پ. 2/62