جمعه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۸ / 6 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

14

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر
   ۳۳۹۰۴۳۹۸, ۴~۳۳۹۴۳۴۸۳
  تهران - تهران - خ. ناصرخسرو - پ. 1