چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

عبدی

پارچه - فروش (بزازی)
   ۵۵۸۰۴۹۶۹
  تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای روحی - ط. زیرزمین - پ. 1