سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

فرا روند داده ها، شركت

مهندسی : اتوماسیون صنعتی
   ۸۸۹۵۵۸۱۳
  تهران - تهران - خ. فلسطین - خ. ایتالیا - سرپرست شمالی - نبش كوچه تبریزی - ساختمان نظام پزشكی شماره 1 - ط. دوم - اتاق 206