یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

اپوكسی

رنگ كاری كوره ای قطعات صنعتی
   ۶۶۲۵۳۱۰۴, ۶۶۲۵۲۵۴۴
  تهران - تهران - كیلومتر 6 جاده قدیم كرج - (65متری فتح) - روبروی پاركینگ آقایی - پ. 42