پنجشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۴۰۱ / 11 August, 2022
بانک اطلاعات مشاغل

بنگاه اصل مهدی زاده

سیم و/یا كابل - فروش
   
   ۲~۵۵۸۲۰۰۲۱, ۷~۵۵۸۲۰۲۰۶, ۵۵۸۲۰۱۴۲, ۹~۵۵۸۶۲۷۲۸,
  تهران - تهران - سه راه آذری - بعد از پاسگاه نعمت آباد - كیلومتر 4 جاده ساوه - ایستگاه كوره - نبش خیابان پیروز