یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

غفاری فر

نساجی : بافندگی
   ۳۳۵۵۳۳۰۴, ۳۳۵۵۰۰۷۴
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - پ. 57 - ساختمان كرباسچیان - ط. سوم