شنبه, ۱۶ فروردین, ۱۳۹۹ / 4 April, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

گروه مترجمین اقلیما

ترجمه متون فارسی, عربی وانگلیسی همچنین أموزش رایگان زبان عربی
گروه مترجمین اقلیما ترجمه تخصصي متون ومقالات فارسی, عربی وانگلیسی توسط مترجمین حرفه ای, بومی (Native) وسابقه دار. همچنین أموزش رایگان زبان عربی توسط استاد عرب زبان. www.eghlima.org
   
   09190844789
  تهران www.eghlima.org