یکشنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۹ / 25 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

پاسارد

نساجی : بافندگی
   ۳~۴۴۵۰۴۱۰۲
  تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر 5/7 - خ. نخ زرین