یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شرکت فنی مهندسی نفتا کیفیت آزما

اجاره دستگاه جوش- کلاس تست جوش- بین های بین المللی ndt-تست های غیر مخرب- ut-mt-pt-rti-vt
آموزش و تربیت متخصص تست های غیر مخرب جوش NDT PT - MT - RTI - VT - UT - WPS