سه شنبه, ۲۵ مرداد, ۱۴۰۱ / 16 August, 2022
بانک اطلاعات مشاغل

گیلان شیمی، شركت

شیمیایی : مواد شیمیایی ساختمانی
   ۸۸۷۱۰۰۷۱, ۸۸۷۱۱۲۸۸
  تهران - تهران - خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - خ. 21 - پ. 2