چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

مدرسه شبانه روزی ایران و آمریکای جنوبی واقع در اورلاندو ی فلوریدا آمریکا

آموزش زبان های اروپایی و خاورمیانه آلمانی انگلیسی و... ترکی فارسی پشتو و عربی
مدرسه ای با هشت اکرر نزدیک به هشت هکتار زمین با سیستم آبیاری برای کشاورزی قفسهای مرغداری و آبگیر ّپرورش ماهیان و آبزیان و زمین های ورزشی والبیال بسکتبال و استخر شنای و سایر امکانات کشاورزی و پرورش حیوانان دیگر نظیر طاووس و طوطی و غیره آدرس و بقیه اطلاعات در زیر نوشته شده است تلفن 0014072819704 امیر غیاثی معلم زبانهای خارجی Dear friend My name is Amir Ghiassi and my address is 10420 Lehman Road, Orlando, Fl 32825. The house is nice and the rooms are nice and big , too. The rent for a room is 400 plus 150 $ for utilities. It could be less, if you are careful. Or more if you are not careful. My telephone is 4072819704 and here is more information about me and my site to see more pictures. I need three months in advance and ID with refrences. I need students and partners to cooperate me and help me to run this boarding school. The students can live here, work and study. I can porduce organic food and I have land enough for these acitivies. I can a
   
   001 4072819704
  10420Lehmane Road Orlando, Fl 32825 USA