جمعه, ۲ آبان, ۱۳۹۹ / 23 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

دركه زاده

نساجی : پنبه
   ۵۵۶۲۶۱۲۰
  تهران - تهران - م. شوش - خ. صاحب جمع - ك. شهرداری - پ. 38