دوشنبه, ۱۸ فروردین, ۱۳۹۹ / 6 April, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

سفارت رومانی

دیپلماتیک
تلفن بخش اقتصادی: ۷۵۲۵۸۱۴(۰۲۱) تلفن بخش ویزا: ۷۵۳۴۶۵۸(۰۲۱)
   ۰۲۱-۷۷۵۳۹۰۴۱
  تهران - تهران - خیابان بهارستان ـ خیابان فخر آباد ـ پلاک ۱۲