پنجشنبه, ۲۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 9 April, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

سمسار

پارچه - فروش (بزازی)
   ۵۵۸۰۷۴۵۷
  تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار عباس آباد - سرای سلیمانی - پ. 12