پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

موسسه و انجمن کتاب و کتابخوانی پارس یزد

توزیع کتب در قالب بسته ی فرهنگی پارس
بسته فرهنگی پارس با بیش از 2000 کتب الکترونیکی در راستای ارتقا سطح مطالعاتی کشور و هم چنین ایجاد زمینه ی شغلی جهت فروش این بسته و گسترش فرهنگ استفاده از کتب الکترونیکی
   
   09351333535
  یزد-میدان مارکار-مجتمع نفت 1-واحد 1 (در حال حاضر. بزودی آدرس دفتر جدید اعلام می شود.)